Tai Chi Tao "Tian He"

Algemene bepalingen

Lessen
De Tai Chi lessen worden verzorgt door gediplomeerd docent.

Kleding
Kleur van de te dragen kleding is zwart , de zwarte kleding heeft een rustige uitstraling. Het schoeisel moet een zachte en bij voorkeur een platte zool hebben, harde zolen verstoren de rust tijdens de lessen. Verder is er geen speciale Tai Chi kleding of schoeisel vereist, zwarte kleding waarin men zich makkelijk kan bewegen is voldoende.

Lesgelden
Lesgelden worden telkens vooraf per periode voldaan (in principe bestaat een periode uit 10 lessen). Het lesgeld kan contant worden voldaan tijdens de eerste les van de nieuwe periode of binnen 14 dagen na aanvang van de nieuwe periode worden overmaakt per bank. Leden krijgen voor het aanbreken van de nieuwe periode het lesrooster met de bijbehorende kosten per e-mail toegestuurd.

Afwezigheid/verhindering

  • Bij verhindering dient men dit vóór de desbetreffende les doorgeven.
  • Bij afwezigheid of verhindering vindt geen restitutie van het lesgeld plaats, wel is het mogelijk om de gemiste les(sen) in een andere groep in te halen.
  • Indien men om wat voor reden verhinderd is, kan de les na overleg ingehaald worden bij een  andere groep
  • Indien men wegens medische redenen 4 of meer aaneengesloten lessen niet kan bijwonen dan zal dit verrekend worden met de volgende lesperiode. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken moet men bij de eerste afwezigheid melden dat men om medische redenen verhinderd is.

Gedrag en Houding
Men zal ten alle tijden de deelnemers aan Tai Chi lessen en/of evenementen met het grootste respect behandelen. Respectloos gedrag en/of kwetsende uitlatingen hebben direct royement als gevolg, het betaalde lesgeld wordt in geval van royement niet terugbetaald, ook zal men in dit geval in de toekomst worden uitgesloten van deelname aan alle lessen en/of evenementen van Tai Chi Tao “Tian He”.

Aansprakelijkheid
Tai Chi Tao “Tian He”, de docenten verbonden aan Tai Chi Tao “Tian He” of degene die tijdens de Tai Chi lessen de docenten vervangen, zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal, schade en/of letsel ontstaan door deelname. Deelname vindt volledig plaats op eigen risico.

( Deze algemene bepalingen kan als PDF worden aangevraagd via info@taichitao-tianhe.nl )

Privacyverklaring